Circulaire Beleidsregels voor Vacaturevervulling door Herplaatsingskandidaten in de sector Rijk
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Circulaire Beleidsregels voor Vacaturevervulling door Herplaatsingskandidaten in de sector Rijk

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2003-03-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 06-02-2003 
  • Stcrt. 2003, 31 
   • PMR/AV02/100674 
   • 06-02-2003 
   • Stcrt. 2003, 31