Circulaire Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Circulaire Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2004-12-06 
  • Nieuwe regeling 
  • Stcrt. 2004, 235 
   •   
   • Stcrt. 2004, 235