Eindejaarsuitkering burgemeester en wethouders
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Eindejaarsuitkering burgemeester en wethouders

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2003-09-16 
  • Nieuwe regeling 
  • 04-09-2003 
  • Stcrt. 2003, 178 
   • BK03/76643 
   • 04-09-2003 
   • Stcrt. 2003, 178