Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen




Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2014-12-31 
  • Nieuwe regeling 
  • Stcrt. 2014, 37712 
   • TH/NR-002 
   • Stcrt. 2014, 37712