Regeling suppletie FPU primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Regeling suppletie FPU primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2006-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 28-08-2000 
  • Uitleg 2000, 24 
   • AB/PSW/2000/22615 
   • 28-08-2000 
   • Uitleg 2000, 24 
  • 2000-10-11 
  • 31-12-2005 
  • Nieuwe regeling 
  • 28-08-2000 
  • Uitleg 2000, 24 
   • AB/PSW/2000/22615 
   • 28-08-2000 
   • Uitleg 2000, 24