Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-10-2019. U leest nu de tekst die gold op 30-09-2019.

Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2019-10-01 
  • Intrekking regeling 
  • 10-10-2015 
  • Stcrt. 2015, 35695 
   • VO/OK/587536 
   • 10-10-2015 
   • Stcrt. 2015, 35695 
  • 2016-08-01 
  • 30-09-2019 
  • Nieuwe regeling 
  • 10-10-2015 
  • Stcrt. 2015, 35695 
   • VO/OK/587536 
   • 10-10-2015 
   • Stcrt. 2015, 35695