Register 'Niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Register 'Niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2001-07-25 
  • Nieuwe regeling 
  • 05-07-2001 
  • Uitleg 2001, 18a 
   • FTO/TPL-2001/62088N 
   • 05-07-2001 
   • Uitleg 2001, 18a