Rijkswet houdende machtiging tot deelneming van Nederland in algemene kapitaalsverhoging van Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling 1988
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Rijkswet houdende machtiging tot deelneming van Nederland in algemene kapitaalsverhoging van Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling 1988

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1989-06-23 
  • Nieuwe regeling 
  • 24-05-1989 
  • Stb. 1989, 219 
   • 20690 
   • 24-05-1989 
   • Stb. 1989, 219