Staatsexamenbesluit Nederlands als vreemde taal BES
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Staatsexamenbesluit Nederlands als vreemde taal BES

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2011-08-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 28-04-2011 
  • Stb. 2011, 230 
   •   
   • 28-04-2011 
   • Stb. 2011, 230