Successiewet 1956; artikel 35c, eerste lid, berekeningsmodel voortzettingswaarde en agrarische normbedragen
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 24-11-2006. U leest nu de tekst die gold op 23-11-2006.

Successiewet 1956; artikel 35c, eerste lid, berekeningsmodel voortzettingswaarde en agrarische normbedragen

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2006-11-24 
  • Intrekking regeling 
  • 15-11-2006 
  • Stcrt. 2006, 228 
   • CPP2006/1894M 
   • 15-11-2006 
   • Stcrt. 2006, 228 
  • 2001-01-01 
  • 23-11-2006 
  • Nieuwe regeling 
  • 08-07-2005 
  • Stcrt. 2005, 167 
   • CPP2005/1422M 
   • 08-07-2005 
   • Stcrt. 2005, 167