Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2006
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-07-2007. U leest nu de tekst die gold op 30-06-2007.

Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2006

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2007-07-01 
  • Intrekking regeling 
  • 14-12-2005 
  • Stcrt. 2005, 249 
   • WJZ/2005/57236(8180) 
   • 14-12-2005 
   • Stcrt. 2005, 249 
  • 2006-01-01 
  • 30-06-2007 
  • Nieuwe regeling 
  • 14-12-2005 
  • Stcrt. 2005, 249 
   • WJZ/2005/57236(8180) 
   • 14-12-2005 
   • Stcrt. 2005, 249