Uitvoeringsbesluit ex artikel 47 Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Uitvoeringsbesluit ex artikel 47 Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1949-07-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 30-05-1949 
  • Stb. 1949, J 221 
   •  
   • 30-05-1949 
   • Stb. 1949, J 221