Vaststelling model-KB aanstelling leden Algemene Bestuursdienst
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Vaststelling model-KB aanstelling leden Algemene Bestuursdienst

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1999-02-26 
  • Nieuwe regeling 
  • 28-01-1999 
  • Stcrt. 1999, 40 
   • AD1999/U51614 
   • 28-01-1999 
   • Stcrt. 1999, 40