Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2016-01-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 01-12-2015 
  • Stcrt. 2015, 45344 
   • BLKB2015/1193M 
   • 01-12-2015 
   • Stcrt. 2015, 45344