Wet gemeentelijke herindeling Bommelerwaard
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wet gemeentelijke herindeling Bommelerwaard

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1998-09-11 
  • Nieuwe regeling 
  • 09-09-1998 
  • Stb. 1998, 535 
   • 25655 
   • 09-09-1998 
   • Stb. 1998, 535