Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wet gemeentelijke herindeling West-Overijssel

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2000-07-28 
  • Nieuwe regeling 
  • 29-06-2000 
  • Stb. 2000, 311 
   • 26657 
   • 29-06-2000 
   • Stb. 2000, 311