Wijziging Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wijziging Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2000-07-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 03-05-2000 
  • Stcrt. 2000, 103 
   • AD2000/U67879 
   • 03-05-2000 
   • Stcrt. 2000, 103