Wijziging salarissen rijkspersoneel
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wijziging salarissen rijkspersoneel

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1997-11-17 
  • Nieuwe regeling 
  • 23-10-1997 
  • Stcrt. 1997, 221 
   • AD97/U998 
   • 23-10-1997 
   • Stcrt. 1997, 221