Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (aanpassing benoemingstermijnen commissieleden)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (aanpassing benoemingstermijnen commissieleden)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2013-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 12-07-2012 
  • Stb. 2012, 317 
   • 32822 
   • 12-07-2012 
   • Stb. 2012, 316 
  • 2009-08-27 
  • 31-12-2012 
  • Nieuwe regeling 
  • 18-07-2009 
  • Stb. 2009, 354 
   •   
   • 18-07-2009 
   • Stb. 2009, 354