Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van de overheidswerknemers in de sector Rijk)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van de overheidswerknemers in de sector Rijk)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1998-01-14 
  • Nieuwe regeling 
  • 09-12-1997 
  • Stb. 1998, 5 
   •   
   • 09-12-1997 
   • Stb. 1998, 5