Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement etc. in verband met formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement etc. in verband met formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1999-01-01 
  • Wijziging 
  • 04-12-1997 
  • Stb. 1997, 655 
   •   
   • 04-12-1997 
   • Stb. 1997, 655 
  • 1998-01-01 
  • 31-12-1998 
  • Wijziging 
  • 04-12-1997 
  • Stb. 1997, 655 
   •   
   • 04-12-1997 
   • Stb. 1997, 655 
  • 1997-12-19 
  • 31-12-1997 
  • Nieuwe regeling 
  • 04-12-1997 
  • Stb. 1997, 655 
   •   
   • 04-12-1997 
   • Stb. 1997, 655