Wijzigingsbesluit Besluit handel in emissierechten (beperken emissies stikstofoxiden in de lucht bij grote industriële inrichtingen)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Besluit handel in emissierechten (beperken emissies stikstofoxiden in de lucht bij grote industriële inrichtingen)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2014-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 21-05-2013 
  • Stb. 2013, 198 
   •   
   • 21-05-2013 
   • Stb. 2013, 198 
  • 2005-06-01 
  • 31-12-2013 
  • Nieuwe regeling 
  • 12-05-2005 
  • Stb. 2005, 248 
   •   
   • 13-04-2005 
   • Stb. 2005, 196