Wijzigingsbesluit Besluit locatiegebonden subsidies (technische aanpassingen)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 10-03-2012. U leest nu de tekst die gold op 09-03-2012.

Wijzigingsbesluit Besluit locatiegebonden subsidies (technische aanpassingen)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2012-03-10 
  • Intrekking regeling 
  • 25-02-2012 
  • Stb. 2012, 89 
   • 33102 
   • 25-02-2012 
   • Stb. 2012, 89 
  • 1998-07-01 
  • 09-03-2012 
  • Nieuwe regeling 
  • 16-06-1998 
  • Stb. 1998, 360 
   •   
   • 03-04-1998 
   • Stb. 1998, 233 
  • 1998-07-01 
  • Wijziging 
  • 16-06-1998 
  • Stb. 1998, 360 
   •   
   • 03-04-1998 
   • Stb. 1998, 233