Wijzigingsbesluit Bouwbesluit enz. (ter voldoening aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake CE-markering)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2003. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Bouwbesluit enz. (ter voldoening aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake CE-markering)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2003-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 28-11-2002 
  • Stb. 2002, 582 
   •   
   • 07-08-2001 
   • Stb. 2001, 410 
  • 1995-01-01 
  • 31-12-2002 
  • Nieuwe regeling 
  • 02-03-1995 
  • Stb. 1994, 829 met Verbeterblad 
   •  
   • 02-03-1995 
   • Stb. 1994, 829 met Verbeterblad