Wijzigingsbesluit financiële markten 2011
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wijzigingsbesluit financiële markten 2011

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2011-01-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 23-11-2010 
  • Stb. 2010, 801 
   •   
   • 23-11-2010 
   • Stb. 2010, 801