Wijzigingsbesluit Mijnreglement continentaal plat (uitvoering EG-richtlijn betreffende milieueffectbeoordeling)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2003. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingsbesluit Mijnreglement continentaal plat (uitvoering EG-richtlijn betreffende milieueffectbeoordeling)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2003-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 06-12-2002 
  • Stb. 2002, 603 
   • 26219 
   • 31-10-2002 
   • Stb. 2002, 542 
  • 1999-03-12 
  • 31-12-2002 
  • Nieuwe regeling 
  • 04-03-1999 
  • Stb. 1999, 116 
   •   
   • 04-03-1999 
   • Stb. 1999, 116