Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet (invoering kwalificatiestructuur Wet educatie en beroepsonderwijs)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-12-2005. U leest nu de tekst die gold op 30-11-2005.

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet (invoering kwalificatiestructuur Wet educatie en beroepsonderwijs)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2005-12-01 
  • Intrekking regeling 
  • 17-08-2005 
  • Stb. 2005, 449 
   •   
   • 17-08-2005 
   • Stb. 2005, 449 
  • 1997-08-01 
  • 30-11-2005 
  • Nieuwe regeling 
  • 19-07-1997 
  • Stb. 1997, 349 
   •   
   • 04-06-1997 
   • Stb. 1997, 260