Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (afschaffing van de vliegbelasting)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (afschaffing van de vliegbelasting)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2009-12-30 
  • Nieuwe regeling 
  • 23-12-2009 
  • Stb. 2009, 613 
   • 32132 
   • 23-12-2009 
   • Stb. 2009, 613