Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen (verplichte samenwerking)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen (verplichte samenwerking)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1994-07-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 20-05-1994 
  • Stb. 1994, 400 
   • 23139 
   • 21-04-1994 
   • Stb. 1994, 399