Wijziging formulier geneeskundige verklaring Wet B.o.p.z. Circulaire aan: de president van de Hoge Raad der Nederlanden de presidenten van de gerechtshoven de presidenten van de arrondissementsrechtbanken de procureurs-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden de procureurs-generaal bij de gerechtshoven de officieren van justitie, hoofden van de arrondissementsparketten de griffiers van de arrondissementsrechtbanken
Hierbij deel ik u mee dat het Besluit houdende wijziging van enige bepalingen bij het Besluit administratieve bepalingen Bopz (Stb. 1955, 536) met ingang van 1 februari 1996 in werking treedt. Met dit besluit zijn nieuwe formulieren voor opneming in psychiatrische ziekenhuizen vastgesteld. Vanaf 1 februari a.s. dienen psychiaters de nieuwe formulieren te gebruiken. Voor de inhoudelijke wijzigingen van deze nieuwe formulieren ten opzichte van de formulieren die thans worden gebruikt, verwijs ik naar de bijlage bij deze brief.
Ik verzoek u deze brief door te geleiden naar degenen in uw organisatie tot wier werkterrein het behoort deze formulieren te behandelen.
’s-Gravenhage, 22 januari 1996
De van Justitie ,
Minister
Namens de Minister,
Het ,
Hoofd van de Dienst Rechtspleging
Voor deze,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht