Wijziging Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand.]
Artikel II
Deze regeling treedt in werking op 31 december 2001.
Dit besluit met toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht