Wijziging regelingen i.v.m. wijziging belastingvrije autokilometervergoeding (sector rijk)
In de circulaire van 5 december, nr. AD2001/U97362, is u onder punt D medegedeeld dat in de Eerste Kamer der Staten-Generaal ter behandeling lag het voorstel van wet inzake het Belastingplan 2002-III. Daarin is opgenomen dat de belastingvrije autokilometervergoeding van € 0,27 gewijzigd wordt in € 0,28.
De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd. Dit betekent voor de volgende regelingen dat
- het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel wordt verhoogd van € 0,16 naar € 0,17 per afgelegde kilometer.
- de vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig vermeld in artikel 2, eerste lid, van de Reisregeling binnenland wordt verhoogd van € 0,27 naar € 0,28 per afgelegde kilometer.
- de vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig vermeld in artikel 2, eerste lid, van de Reisregeling buitenland wordt verhoogd van € 0,27 naar € 0,28 per afgelegde kilometer.
De desbetreffende verzamel ministeriële regeling van 13 december 2001, waarin bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, doe ik u hierbij toekomen.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht