6. Verrekening van bronheffingen
Het komt voor dat gemengde contracten worden afgesloten waarbij zowel een vergoeding voor concerndiensten als een vergoeding voor het in gebruik geven van een immaterieel actief (royalty’s) wordt ontvangen. In een dergelijk geval kan een buitenlandse fiscale autoriteit op grond van een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting met het betreffende land gerechtigd zijn om op het deel van de betaling dat op royalty’s ziet een bronheffing in te houden. Deze bronheffing mag onder het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting in beginsel in Nederland worden verrekend. In de meeste gevallen mag een buitenlandse fiscale autoriteit echter geen bronheffing inhouden op de vergoeding voor concerndiensten. Indien in strijd met het belastingverdrag toch een bronheffing op de concerndiensten wordt ingehouden komt deze bronheffing niet in aanmerking voor verrekening in Nederland.
Een vergelijkbare situatie doet zich voor met betrekking tot betalingen op grond van een CCA (bijdragen, vereffeningsbetalingen en dergelijke). Op een dergelijke betaling onder een CCA mag een buitenlandse fiscale autoriteit in veel gevallen geen bronheffing inhouden (zie paragraaf 8.25 van de OESO-richtlijnen). Indien in strijd met het belastingverdrag toch een bronheffing wordt ingehouden, komt deze niet in aanmerking voor verrekening in Nederland.
In bedoelde situaties waarin in strijd met het belastingverdrag toch een bronheffing op de concerndiensten respectievelijk de betalingen op grond van een CCA wordt ingehouden die niet voor verrekening in Nederland in aanmerking komt, kan als de betreffende autoriteit niet bereid is eenzijdig terug te treden, op basis van het desbetreffende belastingverdrag een overlegprocedure ter voorkoming van dubbele belasting worden aangevraagd. In dit verband wordt erop gewezen dat Nederland zich actief inzet voor een voortvarende afwikkeling van overlegprocedures ter voorkoming van dubbele belasting.
Inhoudsopgave
1. Concerndiensten en aandeelhoudersactiviteiten
2. ‘ondersteunende’ diensten
3. Contract research
4. Cost Contribution Arrangement (CCA)
5. Arm’s-lengthprijsstelling wanneer de waardering ten tijde van de transactie onzeker is
6. Verrekening van bronheffingen
7. Inwerkingtreding
8. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht