1. Activiteiten die samenhangen met de wettelijke structuur van de vennootschap zelf
1.1. Uitvoering van vereisten boek 2 Burgerlijk Wetboek
het organiseren, voorbereiden en houden van de aandeelhoudersvergadering
de activiteiten rondom het opstellen en goedkeuren van de jaarrekening en het deponeren bij de Kamer van Koophandel
de activiteiten van de Raad van Commissarissen voor zover het de uitvoering van zijn wettelijke toezichtstaken betreft
de activiteiten van de Ondernemingsraad
Inhoudsopgave
1. Concerndiensten en aandeelhoudersactiviteiten
2. ‘ondersteunende’ diensten
3. Contract research
4. Cost Contribution Arrangement (CCA)
5. Arm’s-lengthprijsstelling wanneer de waardering ten tijde van de transactie onzeker is
6. Verrekening van bronheffingen
7. Inwerkingtreding
8. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht