Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2015.

Wijzigingsbesluit Algemeen Reglement Vervoer, enz.

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 mei 1993, houdende wijziging van het Algemeen Reglement Vervoer (Stb. 1966, 556), het Reglement Dienst Hoofd- en Lokaalspoorwegen (Stb. 1977, 152) en het Besluit personenvervoer (Stb. 1987, 506)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 november 1992, nr. WJZ/V225391, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;
Gelet op Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap ( PbEG van 24 augustus 1991, nr. L 230);
Gelet op artikel 27 van de Spoorwegwet ( Stb. 1875, 67) en de artikelen 2, tweede lid, 34 en 49 van de Wet personenvervoer ( Stb. 1987, 175);
Raad van State gehoord (advies van 24 december 1992, nr. W09.92.0541);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 mei 1993, nr. WJZ/V321707, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
Met betrekking tot de aanpassing van de voor het jaar 1992 verleende bijdrage voor de exploitatie van interlokaal openbaar vervoer per trein blijft hoofdstuk 9 van het Besluit personenvervoer van toepassing.
1.
De artikelen I, onderdeel A, II, III, onderdeel A, B, eerste lid, onderdeel F, en IV treden in werking twee maanden na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad en werken terug tot 1 juli 1992.
2.
De artikelen I, onderdelen B en C, III, onderdelen B, tweede lid, C, D, E en G treden in werking twee maanden na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad en werken terug tot 1 januari 1993.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 19 mei 1993
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de zeventiende juni 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht