Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

Artikel 2 Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten, enz. (op het gebied van dierziektebestrijding)

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister kan de medewerking vorderen van het bestuur van het productschap bij het opzetten en uitvoeren van een bewakings- en bemonsteringsprogramma als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn 95/70/EG. De te vorderen medewerking kan betrekking hebben op door het productschap bij verordening nader te stellen regelen.
2.
De krachtens de in het eerste lid bedoelde verordening genomen besluiten behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
3.
Een wijziging van artikel 4, eerste lid, van richtlijn 95/70/EG gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht