2.
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt de uitoefening door of namens het college van burgemeester en wethouders van de in de artikelen 1, onderdeel d, 5, 12, 14 en 17, van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen opgenomen bevoegdheden, die voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden geacht te zijn verricht door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar.
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht