Artikel XVIII
In afwijking van het bepaalde in de besluiten die zijn genoemd in de artikelen XI tot en met XV geldt een in een zodanig besluit opgenomen verbod tot verhandelen van een produkt waarop dat besluit betrekking heeft tot en met 31 december 1996 niet voor een zodanig produkt dat in overeenstemming is met de bij of krachtens dat besluit, zoals het luidde onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging ingevolge dit besluit, gestelde voorschriften.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport
- Hoofstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht