Besluit van 22 november 2011 tot wijziging van het Consulair besluit in verband met het uitoefenen van consulaire bevoegdheden op het terrein van de burgerlijke stand en het notariaat
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 3 oktober 2011, nr. DJZ/BR/1052-11, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
Gelet op artikel 1 van de Consulaire Wet;
De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 2 november 2011, nr. W02.11.0380/II/K);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 14 november 2011, nr. DJZ/BR/1270-11, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;
De bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Consulair besluit.]
1.
Het Consulair besluit, zoals luidend voor inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op verzoeken om de uitoefening van een consulaire bevoegdheid die zijn gedaan voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Testamenten die op grond van artikel 4 van het Consulair besluit, zoals luidend voor inwerkingtreding van dit besluit, in bewaring zijn genomen, blijven bij de desbetreffende post in bewaring en kunnen aldaar met toepassing van artikel 5, onder c, van het Consulair besluit, zoals luidend voor inwerkingtreding van dit besluit, worden geopend.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 november 2011
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht