Besluit van 23 augustus 2004 tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met het herstellen van een invoerfout en wijziging van uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 juli 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-1650, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op de
artikelen 8.4 en 8.15 van de Wet luchtvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 18 augustus 2004, nr. W09.04.0313/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 20 augustus 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-2087, Hoofddirectie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.]
Artikel II
[Wijzigt het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.]
1.
Dit artikel is van toepassing indien de inwerkingtreding van dit besluit niet samenvalt met het begin van het gebruiksjaar.
2.
De grenswaarden voor de geluidbelasting in de na inwerkingtreding van dit besluit resterende periode van het gebruiksjaar zijn de in onderstaande tabellen genoemde waarden:
Grenswaarden handhavingspunten etmaal L den [dB(A)] Inwerkingtreding op 2 september 2004
punt nr. X-coörd Y-coörd Grenswaarde Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden
1 97.325 470.400 50,88 (51,88)
2 100.475 472.525 51,48 (52,48)
3 104.150 474.925 51,53 (52,53)
4 106.325 477.125 51,12 (52,12)
5 108.875 478.725 51,01 (52,01)
6 109.675 481.125 53,73 (54,73)
7 107.625 486.025 50,61 (51,61)
8 107.725 489.075 51,25 (52,25)
9 107.725 492.100 49,79 (50,79)
10 108.525 495.350 52,20 (53,20)
11 109.175 498.100 51,80 (52,80)
12 109.550 500.725 51,52 (52,52)
13 110.250 503.025 51,04 (52,04)
14 110.775 500.550 50,80 (51,80)
15 110.575 496.725 51,62 (52,62)
16 111.750 491.425 51,42 (52,42)
17 111.825 487.425 51,73 (52,73)
18 111.950 485.275 52,18 (53,18)
19 113.625 482.275 45,69 (46,69)
20 116.175 481.925 52,34 (53,34)
21 119.050 481.900 49,72 (50,72)
22 122.025 481.450 49,53 (50,53)
23 118.800 481.050 49,94 (50,94)
24 114.525 476.925 50,32 (51,32)
25 116.100 474.050 50,59 (51,59)
26 113.575 472.550 49,04 (50,04)
27 112.500 468.500 50,92 (51,92)
28 112.600 472.325 49,38 (50,38)
29 112.525 475.400 50,30 (51,30)
30 110.475 475.250 50,87 (51,87)
31 108.600 475.075 52,85 (53,85)
32 110.150 471.075 51,12 (52,12)
33 106.800 471.150 50,70 (51,70)
34 103.400 472.225 51,81 (52,81)
35 98.400 470.300 51,12 (52,12)

Berekeningsnummer: 2004-07-01 09:00:10
XY-coördinaten in meters (RD-stelsel)
Grenswaarden handhavingspunten periode 23–07 uur L night [dB(A)] Inwerkingtreding op 2 september 2004
punt nr. X-coörd Y-coörd Grenswaarde Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden
1 102.750 473.250 47,31 (48,31)
2 104.150 474.925 43,98 (44,98)
3 105.750 476.600 42,79 (43,79)
4 108.875 478.725 43,72 (44,72)
5 108.025 485.875 46,58 (47,58)
6 108.350 492.100 44,44 (45,44)
7 108.525 495.350 43,28 (44,28)
8 109.275 501.750 42,75 (43,75)
9 109.675 504.850 42,13 (43,13)
10 110.825 504.425 42,48 (43,48)
11 110.775 500.550 43,57 (44,57)
12 110.575 496.725 44,53 (45,53)
13 110.600 494.400 44,66 (45,66)
14 110.175 488.550 45,86 (46,86)
15 118.825 481.650 45,39 (46,39)
16 120.250 481.500 44,28 (45,28)
17 118.825 481.350 45,55 (46,55)
18 111.000 476.350 43,00 (44,00)
19 109.175 474.600 41,93 (42,93)
20 110.750 471.600 42,71 (43,71)
21 115.875 468.125 41,02 (42,02)
22 111.800 467.525 41,76 (42,76)
23 109.500 468.025 42,37 (43,37)
24 106.000 471.050 41,78 (42,78)
25 100.475 472.525 43,53 (44,53)

Berekeningsnummer: 2004-07-01 10:00:10
XY-coördinaten in meters (RD-stelsel)
Artikel IV. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 2 september 2004, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 2 september 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 augustus 2004
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de dertigste augustus 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III. Invoeringsbepaling
Artikel IV. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht