Besluit van 29 juni 2015 tot wijziging van het Tijdelijk besluit Saba Comprehensive School BES in verband met het invoeren van Engelstalig onderwijs aan de Gwendoline van Puttenschool op Sint Eustatius
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 29 april 2015, nr. WJZ/755062 (10521), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 117 van de Wet voortgezet onderwijs BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 mei 2015, nr. W05.15.0141/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 juni 2015, nr. WJZ/773719 (10521), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.
2.
Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 juli 2015, dan treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 augustus 2015.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 29 juni 2015
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de zevende juli 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Tijdelijk besluit Saba Comprehensive School BES
Artikel II
Artikel III. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht