Besluit van 15 december 2004 tot verlenging van de gemeenschappelijke regelingen die zijn getroffen krachtens de Kaderwet bestuur in verandering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2004, nr. 2004-0000044861;
Gelet op artikel 1 van de Wet van 9 december 2004 tot extra verlenging van de gemeenschappelijke regelingen die krachtens de Kaderwet bestuur in verandering zijn getroffen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
de Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
de Gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht,
de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995,
de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam,
de Regeling Regio Twente,
de Gemeenschappelijke regeling Regionaal orgaan Amsterdam,
de gemeenschappelijke regeling Regionaal Openbaar Lichaam Arnhem-Nijmegen,
te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2007.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 december 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht