Besluit van 30 maart 2005, nr. 05.001194, houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister alsmede benoeming van Onze Minister van Economische Zaken, mr. L.J. Brinkhorst, tot Vice-Minister-President
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 30 maart 2005, nr. 05M473620;
Overwegende dat het wenselijk is de regeling voor de vervanging van een minister voor het geval deze afwezig is te wijzigen en een Vice-Minister-President te benoemen;
Gelet op de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt de Vervangingsregeling ministers.]
Artikel II
Onze Minister van Economische Zaken mr. L.J. Brinkhorst met ingang van 31 maart 2005 te benoemen tot Vice-Minister-President.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 31 maart 2005.
Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.
Den Haag, 30 maart 2005
De
Minister-President, Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht