Artikel III
Voorzover het peiljaar, bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, het kalenderjaar 2005 betreft, wordt:
b. in de artikelen 11, eerste lid, onderdeel b, onder 3 e en 4 e , en 28, onderdelen c en d, van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor «de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 33b van die wet» gelezen: de financiële tegemoetkoming waarop personen met een ouderdomspensioen op grond van artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies recht hebben.
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht