Artikel XV. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking:
a. met ingang van 1 augustus 1995, wat betreft artikel I, onderdelen A, EE onder 2, en artikel X,
b. met ingang van 1 januari 1996, wat betreft artikel XIII,
c. met ingang van 1 augustus 1996, wat betreft artikel I, met uitzondering van de onderdelen A, X onder 1 en 2, Y onder 1 en 2, Z, AA en EE onder 2, en wat betreft de artikelen II tot en met IX en XII,
d. met ingang van 1 augustus 1998, wat betreft de artikelen XI en XIV, en
e. met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, wat betreft artikel I, onderdelen X onder 1 en 2, Y onder 1 en 2, Z en AA.
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging wet op het voortgezet onderwijs
Artikel II. Wijziging wet van 27 februari 1992 (Stb. 112)
Artikel III. Wijziging wet van 27 februari 1992 (Stb. 113)
Artikel IV. Wijziging wet op het primair onderwijs
Artikel V. Wijziging wet op de expertisecentra
Artikel VI. Vervangende verwijzing gemiddelde personeelslast in artikel 84b wet op het voortgezet onderwijs
Artikel VII. Vervangende verwijzing artikelen programma’s van eisen
Artikel VIII. Rechtspositioneel invoerings- en overgangsrecht
Artikel IX. Afhandeling bekostiging oude stijl
Artikel X. Overgangsperiode gpl tot 1 augustus 1998
Artikel XI. Invoeringsbepaling vergoeding personeelskosten
Artikel XII. Overgangsbepaling wijziging teldatum leerlingen
Artikel XIII. Overgangsbepaling schooljaar als bekostigingsperiode voor exploitatiekosten
Artikel XIV. Evaluatie
Artikel XV. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht