1.
Niet nakoming van het bepaalde bij deze wet betreffende het inzenden van vervallen en ingetrokken zeebrieven wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.
2.
Niet nakoming van het bepaalde bij artikel 15, eerste lid, of van het bepaalde bij artikel 16, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.
3.
Niet nakoming van hetgeen betreffende het inzenden van vervallen vergunningen tot het voeren van de Nederlandse vlag wordt bepaald bij de algemene maatregel van bestuur in artikel 13, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.
4.
De strafbepalingen zijn toepasselijk op ieder, die zich hetzij binnen hetzij buiten Nederland schuldig maakt aan het strafbaar gestelde feit.
5.
De strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht