II. Inleiding
De tegemoetkoming die op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) aan de desbetreffende ambtenaar wordt toegekend, is per maand gelijk aan de som van een basisbedrag en de helft van de MOOZ-omslagbijdrage en van de WTZ-pooling. Jaarlijks wordt deze tegemoetkoming per 1 januari aangepast. Het basisbedrag wordt gewijzigd overeenkomstig het gewogen gemiddelde van de procentuele wijziging van de premies die door een aantal niet op winst-gerichte ziektekostenverzekeraars worden vastgesteld voor een verzekering tegen ziektekosten. Deze door Vektis BV berekende wijziging bestaat per 1 januari 1999 – ten opzichte van 31 december 1998 – uit een stijging van 11,4%.
De MOOZ-omslagbijdrage en de WTZ-pooling zijn eveneens verhoogd. Voor een volwassene bedraagt de MOOZ-omslagbijdrage thans f 19,80 (was f 13,90) per maand. Het bedrag van de WTZ-pooling bedraagt voor een volwassene f 34,00 (was f 30,00) per maand.
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1999
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht