IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2001
Aangezien de bedragen zoals die zijn vastgesteld voor 1999 hoger zijn dan de bedragen berekend volgens de nieuwe systematiek worden de bedragen van 1999 in 2001 gehandhaafd.
Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2001:
c. Voor medebetrokken kinderen van 16 tot en met 26 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder c, Btzr):
Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop, mevrouw Schröter respectievelijk het secretariaat van de afdeling Pensioenen Sociale Zekerheid en Zorg (telefoon (070) 426 6900, 426 8049 respectievelijk 426 6996).
2. indien verzekerd via een WTZ-standaardpolis als bedoeld in artikel 4, derde lid wordt dit bedrag vermeerderd met f 2,50 (€ 1,13).
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek
IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2001
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht