Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2004
I. Samenvatting
In deze circulaire wordt het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2004 bekendgemaakt.
II. Inleiding
De Btzr-tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld op 50% van het totaal van de MOOZ-bijdrage, de WTZ-bijdrage en het bedrag van de component 'polis' van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze ten behoeve van het Centraal Economisch Plan door het Centraal Plan Bureau wordt geraamd.
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2004
De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2004 vastgesteld op € 120 respectievelijk € 393,60 per jaar. Het bedrag van de component 'polis' van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op € 1316,71 per jaar.
Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2004:
a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4a, tweede lid, onder a, Btzr): € 76,26 (= € 5,00 MOOZ + € 16,40 WTZ + € 54,86 premie).
b. Voor medebetrokkenen kinderen jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 4a, tweede lid, onder b, Btzr): € 38,13 (= € 2,50 MOOZ + € 8,20 WTZ + € 27,43 premie).
c. Voor medebetrokken kinderen van 16 tot en met 26 jaar (bedoeld in artikel 4a, tweede lid, onder c, Btzr): € 48,83 (= € 5,00 MOOZ + € 16,40 WTZ + € 27,43 premie).
Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop respectievelijk het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden (telefoon (070) 426 6900, respectievelijk (070) 426 6996).
de van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister
voor deze,
De
directeur-generaal Management Openbare Dienst
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2004
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht