Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2005.

Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2005

Uitgebreide informatie
Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2005
I. Samenvatting
In deze circulaire wordt het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2005 bekendgemaakt.
II. Inleiding
De Btzr-tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld op 50% van het totaal van de MOOZ-bijdrage, de WTZ-bijdrage en het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze ten behoeve van het Centraal Economisch Plan door het Centraal Plan Bureau wordt geraamd.
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2005
De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2005 vastgesteld op € 129,60 respectievelijk € 404,40 per jaar. Het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op € 1433,38 per jaar.
Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2005:
a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4a, tweede lid, onder a, Btzr): € 81,97 (= € 5,40 MOOZ + € 16,85 WTZ + € 59,72 premie).
b. Voor medebetrokken kinderen jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 4a, tweede lid, onder b, Btzr): € 40,99 (= € 2,70 MOOZ + € 8,43 WTZ + € 29,86 premie).
c. Voor medebetrokken kinderen van 16 tot en met 26 jaar (bedoeld in artikel 4a, tweede lid, onder c, Btzr): € 52,11 (= € 5,40 MOOZ + € 16,85 WTZ + € 29,86 premie).
Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop respectievelijk het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden (telefoon (070) 426 6900, respectievelijk (070) 426 6996).
De
Minister
Directeur-Generaal Management Openbare Sector
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2005
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht